Κοπτικές Εργασίες

Για να ολοκληρωθεί ένα κουτί και για εκπληρώσει τον ρόλο του, έχουν προηγηθεί κάποια στάδια υλοποίησης και επεξεργασίας από την ομάδα μας. Ένα από αυτά τα στάδια είναι οι κοπτικές εργασίες που χρειάζεται να γίνουν για να αποδοθεί με κάθε λεπτομέρεια το σχέδιο που έχετε επιλέξει. Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν είτε διαμόρφωση μιας επιφάνειας χαρτιού σε ειδικό μηχάνημα, είτε εξ ολοκλήρου χειροτεχνική εργασία με ειδικά υλικά.

Δίνουμε έμφαση στις κοπτικές εργασίες, γι’ αυτό και το προσωπικό που ασχολείται με αυτόν τον τομέα, είναι εξειδικευμένο και καταρτισμένο πάνω στην βιομηχανική σχεδίαση και την υλοποίηση ακόμα και πολύ απαιτητικών εργασιών.