Κουτιά αποθήκευσης με θέμα την Αμερική.

Κουτιά αποθήκευσης με θέμα τη Γαλία.

Κουτιά αποθήκευσης με θέμα την Αγγλία.

Κουτιά αποθήκευσης με θέμα τα Comics.